0

BLOG

THÔNG BÁO NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

1. Thông tin về cá nhân

- Họ và tên cá nhân: Lê Văn Hoan

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 132058879        Ngày cấp: 09/07/2007             Nơi cấp: CA. Phú Thọ

- Địa chỉ liên hệ: Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0972572255

2. Người có liên quan của cá nhân: không có

3. Tên cổ phiếu sở hữu: TLD

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 958.325 cổ phiếu tương ứng 5,12% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 52.000 cổ phiếu tương ứng 0,28% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 906.325 cổ phiếu tương ứng 4,84% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 21/11/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu tương ứng 0% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu tương ứng 0% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

 

 

Ngày đăng: 23/11/2018

TAGS :

TIN MỚI