0

BLOG

Bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm

Nguyễn An Quân

-

0 Bình luận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Thăng Long công bố Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục như sau:

Các tập tin đính kèm

Bản cáo bạch

Đăng ký kinh doanh

Điều lệ và tổ chức hoạt động

Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Báo cáo tài chính riêng 9 tháng 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng 2017

Danh mục văn bản pháp luật

TAGS :

TIN MỚI