0

Tin tức

Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Nâng cấp, cải tạo hồ Đồng Sổ, huyện Thạch Thất - Tên chủ đầu tư : Ban QLDA ĐT...

2
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 8: xây dựng phần san nền, kè chắn...

1