0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2022 - Báo cáo tài chính Riêng quý III năm 2022 - Giải trình chênh lệch BCTC quý III/2022 so với cùng kỳ năm 2021     Ngày đăng : 24/10/2022

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2022 - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2022  - Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm 2021   Ngày đăng : 29/07/2022

0