0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 - Giải trình CL BCTC Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 29/07/2023

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023 - Giải trình CL BCTC quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng: 27/04/2023

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2022 - Giải trình CL LSNT trên BCTC kiểm toán năm 2022 so với năm 2021   Ngày đăng : 31/03/2022

0