0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023 - Giải trình chênh lệch quý IV/2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 30/01/2024

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023 - Giải trình chênh lệch quý 3/2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 27/10/2023

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 - Giải trình CL BCTC Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 29/07/2023

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023 - Giải trình CL BCTC quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng: 27/04/2023

0