0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 - Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 - Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ 2023     Ngày đăng : 29/04/2024

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023 - GT chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán năm 2023 so với năm 2022 - GT chênh lệch LNST trước kiểm toán và sau kiểm toán năm...

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023 - Giải trình chênh lệch quý IV/2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 30/01/2024

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023 - Giải trình chênh lệch quý 3/2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 27/10/2023

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 - Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 - Giải trình CL BCTC Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022   Ngày đăng : 29/07/2023

0