0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2022 - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2022  - Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm 2021   Ngày đăng : 29/07/2022

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 - Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022 - Giải trình KQKD tăng so với cùng kỳ   Ngày đăng :28/04/2022

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 - Báo cáo tài chính riêng năm 2021 - Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021 - Giải trình chênh lệch BCTC trước và sau kiểm toán     Ngày đăng : 31/03/2022

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính riêng - Giải trình chênh lệch lợi nhuận   Ngày đăng : 28/01/2022

0