0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2022 - Giải trình CL LSNT trên BCTC kiểm toán năm 2022 so với năm 2021   Ngày đăng : 31/03/2022

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2022 - Báo cáo tài chính Riêng quý III năm 2022 - Giải trình chênh lệch BCTC quý III/2022 so với cùng kỳ năm 2021     Ngày đăng : 24/10/2022

0