0

BLOG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG NĂM 2023

Nguyễn Thị Ngân

-

0 Bình luận

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

- BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

- BCTC Riêng soát xét 6 tháng năm 2023

- Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên so với cùng kỳ năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST trước kiểm toán và sau kiểm toán

 

Ngày đăng : 29/08/2023

TAGS :

TIN MỚI