0

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận - Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021     Ngày đăng: 29/04/2021                 

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây: - Báo cáo tài chính riêng - Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận     Ngày đăng: 30/01/2021

0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2020

  Kết quả kinh doanh  Hợp nhất Quý 3/2019    Hợp nhất Quý 3/2020   Doanh thu thuần (VNĐ)                       84,314,037,689                       80,618,029,128 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)                         2,741,893,218                         8,618,347,252 Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)                         2,925,158,070                         8,567,118,089 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ                         2,830,155,287                         8,503,166,858 Tổng tài sản (VNĐ)                     471,324,959,586                     635,491,130,370 Vốn...

0