0

Tin tức

Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Xây dựng đường hành lang chân đê hữu Đà và hữu Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội -...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 10 : Toàn bộ chi phí xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị ; chi...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 8: “Xây dựng đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, tổ chức giao thông, cây...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

C ông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Xử lý cấp bách khắc phục xự cố sạt lở bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 16: Xây dựng mạng đường ống cấp nước thuộc xã Hà Hồi thuộc dự án Cấp nước...

0