0

Tin tức

Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 1: Xây dựng các hạng mục: Kè chắn, san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, hệ...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Kè chống sạt lở bờ Tả sông Đáy khu...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp: Dự án xây dựng Quảng trường trung tâm huyện Mê Linh...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 4: Xây dựng đường giao thông, thoát nước dọc, cống ngang; đoạn từ Km5+235,87-:-Km6+696,48; L=1460,61m; Thuộc dự...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Hạ tầng KT điểm CN –TTCN làng nghề Hồ Điền – xã Liên Trung-huyện Đan Phượng - Tên...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp từ Km0+00m đến Km1+500m thuộc giai đoạn I của ...

0