0

BLOG

Thông báo dự án

Nguyễn An Quân

-

0 Bình luận

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án :

- Tên dự án : Gói thầu số 2:  Toàn bộ phần xây lắp từ Km1+500m đến Km3+167,43m thuộc giai đoạn I của  dự án:  Cải tạo, nâng cấp đường Chi Đông – Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và xây dựng đường giao thông)

- Tên chủ đầu tư : Ban QLDA ĐT và XD huyện Mê Linh

- Ngày ký hợp đồng 10/10/2013

- Thời gian thực hiện : 180 ngày

TAGS :

Bình luận của bạn

TIN MỚI