0

Tin tức

Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Trường tiểu học Tân Lập (GĐ2); Hạng mục: Nhà ban giám hiệu và các phòng học chức năng -...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Trường tiểu học A xã Tân Hội; Hạng mục: Xây dựng 2 khối nhà lớp học 3 tầng 30 phòng...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Trường THCS xã Song Phượng; Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng học và các hạng...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng Trường THCS xã Liên Trung - Tên chủ đầu tư...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Hạ tầng kỹ thuật khu đất cơ chế, dịch vụ đất ở xã Tân Hội (5ha) - Tên chủ...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số: XD khán đài A, khán đài B thuộc dự án ĐTXD sân vận động huyện Đan Phượng...

0