0

Tin tức

Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Trường mầm non Tân Hội GĐ2 - Tên chủ đầu tư : UBND xã Tân Hội - Ngày...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Trường tiểu học Tân Lập (cả bổ sung tầng 3) - Tên chủ đầu tư : UBND xã Tân...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Đường Thanh Đa - Tam Thuấn - Hát Môn - Tên chủ đầu tư : Ban QLDA ĐTXD huyện...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Xây lắp các hạng mục phụ trợ ngoài nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở huyện uỷ,...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Gói thầu số 2: Đường Đan Phượng - Tân Hội - Tên chủ đầu tư : Ban QLCT...

0
Thông báo dự án

Thông báo dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà đã chính thức trúng thầu dự án : - Tên dự án : Hạ tầng KT khu tái định cư TT Phùng - Tên chủ đầu tư :UBND huyện Đan Phượng ...

0