0

BLOG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2020

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

 

Kết quả kinh doanh  Hợp nhất Quý 3/2019    Hợp nhất Quý 3/2020  
Doanh thu thuần (VNĐ)                       84,314,037,689                       80,618,029,128
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)                         2,741,893,218                         8,618,347,252
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ)                         2,925,158,070                         8,567,118,089
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ                         2,830,155,287                         8,503,166,858
Tổng tài sản (VNĐ)                     471,324,959,586                     635,491,130,370
Vốn điều lệ (VNĐ)        187.197.880.000         380.540.770.000 
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ)                     227,394,108,514                     437,271,312,185

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

 

 

Ngày đăng: 21/10/2020

TAGS :

TIN MỚI