0

BLOG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Nguyễn Thị Ngân

-

0 Bình luận

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

- Báo cáo tài chính riêng năm 2021

- Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2021

- Giải trình chênh lệch BCTC trước và sau kiểm toán

 

 

Ngày đăng : 31/03/2022

TAGS :

TIN MỚI