0

BLOG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Chi tiết vui lòng xem tại đường link sau: 

                -Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018

                -Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018

                -Giải trình biến động số liệu trong BCTC Quý II/2018

 

 

Ngày đăng: 30/07/2018

                                                                 

TAGS :

TIN MỚI