0

BLOG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 LẦN 1

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

1. CBTT Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2018 Lần 1: Chi tiết xem tại đây

2. Tài liệu phục vụ đại hội

Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tờ trình các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường Lần 1 năm 2018

3. Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường 2018 và Biên bản Kiểm phiếu

- Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

 

Ngày đăng: 12/06/2018

TAGS :

TIN MỚI