0

BLOG

Kế hoạch dự kiến thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương tại tỉnh Tuyên Quang

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Hội đồng Quản trị Thông qua kế hoạch dự kiến thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ván ép và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương tại tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể như sau:

Thông tin dự án:

Địa chỉ dự kiến thực hiện: Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện: 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng

Diện tích dự kiến thực hiện: 30.000 (ba mươi nghìn) m2

Công suất dự kiến: 32.000 (ba mươi hai nghìn) tấm/tháng

Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2018

Mục tiêu dự án:

  • Phát triển sản xuất ván ép góp phần tiêu thụ các sản phẩm gỗ công nghiệp tại vùng nguyên liệu Tuyên Quang.
  • Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề sản xuất ván ép công nghiệp cho lao động địa phương.

Thông tin chi tiết vui lòng xem <tại đây>

TAGS :

TIN MỚI