0

BLOG

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

1.Tài liệu họp

- Chương trình họp

- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 

- Quy chế biểu quyết

-Tờ trình chủ trương đầu tư

- Tờ trình phát hành

- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

2. Nghị quyết

- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021

 

Ngày đăng: 01/12/2021

TAGS :

TIN MỚI