0

BLOG

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Phạm Văn Tuyến

-

0 Bình luận

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

  1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Trụ sở chính: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:    024.3363.1063                     Fax: 024.3373.3333

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Mã chứng khoán: TLD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

  1. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  2. Thời gian chốt danh sách:               Ngày 16/03/2020
  3. Thời gian tạm ngừng giao dịch:     Ngày 16/03/2020
  4. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Ngày 15/04/2020
  5. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

 

 

Ngày đăng: 06/03/2020

TAGS :

TIN MỚI