0

BLOG

Thông báo dự án

Nguyễn An Quân

-

0 Bình luận

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức trúng thầu dự án :

- Tên dự án : Gói thầu số 4: Xây dựng đường giao thông, thoát nước dọc, cống ngang; đoạn từ Km5+235,87-:-Km6+696,48; L=1460,61m; Thuộc dự án: Xây dựng đường 35 - huyện Mê Linh, từ Đại Thịnh đến Quang Minh (giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng và xây dựng đường giao thông)

- Tên chủ đầu tư : Ban QL xây dựng Hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh

- Ngày ký hợp đồng 31/07/2012

- Thời gian thực hiện : 190 ngày

TAGS :

Bình luận của bạn

TIN MỚI