0

Tin tức cổ đông

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường...

0