0

Tin tức cổ đông

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 435/QĐ-SGDHCM do Sở GDCK TP Hồ Chí Minh cấp ngày 29/11/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin công...

0
Quyết định chấp thuận công ty đại chúng

Quyết định chấp thuận công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán nhà nước đã...

0